Jiný svět / Stanislav Kolíbal

29. října 2012

KDE: Jízdárna Pražského hradu
KDY: 14. 09. 2012 – 06. 01. 2013

Otevírací doba
Otevřeno denně od 10 do 18 hodin

Vstupné
Plné 120 Kč
Poloviční 60 Kč (Mládež 6 – 16 let, studenti, důchodci od 65 let)
Rodinné 240 Kč (Dva dospělí + alespoň jedno dítě)
Děti do 6 let zdarma
Školní skupiny + doprovod 40 Kč za osobu
Novináři 10 Kč

Již od 14. září hostí Jízdárna Pražského hradu výstavu věnovanou světoznámému umělci a významnému českému sochaři a výtvarníkovi Stanislavu Kolíbalovi (1925), který jako jeden z mála dosáhl věhlasu v zahraničí a jeho díla byla vystavována v prestižních světových galeriích (Muzeum moderního umění, Guggenheimovo muzeum a Metropolitní museum v New Yorku, Centre Pompidou v Paříži, Tate Gallery v Londýně a další).

V rozsáhlé expozici, kterou pořádá Správa pražského hradu ve spolupráci s Prinz Prager Gallery, se očím široké veřejnosti představuje řada děl reprezentující moderní umění, mezi kterými nalezneme reliéfy, plastiky, objekty, kresby či akvarely.

Konceptuálně je zde návštěvníkovi nabídnut pohled do prostředí umělcovy tvorby zhruba od poloviny padesátých let minulého století do současnosti. Dle samotného autora, který již více než půl století patří ke klíčovým osobnostem českého umění, není výstava koncipována jako chronologický přehled jeho celoživotního díla, i když by se u 87letého umělce dalo s něčím podobným počítat.

Umělcova retrospektivní výstava byla již k vidění před patnácti lety ve Veletržním paláci, a proto se nyní odhodlal ke kroku vytvořit jiný koncept výstavy, který by seznámil diváka s věcmi jak novými, současnými, tak s věcmi z autorovy minulosti.

Myšlenkou jedinečné instalace je tedy snaha zdůraznit syntetický charakter umělecké tvorby Stanislava Kolíbala. Konfrontace děl, jež jsou od sebe dobou vzniku vzdálena mnohdy i desítky let, demonstruje ucelenost a základní souvislosti, které jsou základním kamenem jeho života a tvorby.

Zajímavým lákadlem této expozice je fakt, že vystavená díla jsou českému divákovi prezentována historicky poprvé.

Účastníkům výstavy se tak nabízí jedinečný pohled na dosud nereflektovanou práci Stanislava Kolíbala, která zatím nebyla k vidění ani v zahraničních galeriích.

Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause. Kurátorem výstavy je Martin Dostál.